top of page
  • Foto van schrijverMedinet.tv

Parkinson onderzoekers verzamelen in Madrid

Eind september verzamelden ca. 3000 onderzoekers en zorgverstrekkers, vanuit 90

landen, in Madrid voor het ‘International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders’.

Prof. Dr. David Crosiers - UZA

Tijdens het congres werden meer dan 1500 studies voorgesteld. Neuroloog Prof. dr. David Crosiers van het UZ Antwerpen woonde het congres bij en geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen op het vlak van onderzoek naar de ziekte van Parkinson.Wachten op nieuwe behandelingsmethoden

Levodopa vormt nog steeds het belangrijkste geneesmiddel in de strijd tegen de ziekte van Parkinson. Het middel is al sinds eind jaren 60 op de markt. Daarom is het niet meer dan logisch dat zowel patiënten als zorgverstrekkers met ongeduld uitkijken naar nieuwe behandelingsmethoden.


Volop onderzoek naar behandelingen die de ziekte kunnen afremmenHet belang van lichaamsbeweging

In Madrid werden een aantal studies voorgesteld die het gunstige effect demonstreerden van lichaamsbeweging op de symptomen van de ziekte van Parkinson. Onderzoekers gebruikten diverse beeldvormingstechnieken en meetmethoden om dit te staven.


Ook de haalbaarheid van revalidatie op afstand werd grondig onderzocht. Patiënten kregen een aantal oefeningen die ze thuis moesten uitproberen om het stappen te verbeteren. Via sensoren op het lichaam van de patiënt werden hun bewegingen gemonitord op afstand. Dit systeem heeft z’n haalbaarheid bewezen en wordt momenteel verder ontwikkeld.


Hoopvol voor de toekomst

In afwachting van een nieuwe therapie die de ziekte van Parkinson effectief kan afremmen of stoppen, focussen onderzoekers momenteel op symptoombestrijding. Prof. Crosiers is er echter van overtuigd dat die doorbraak er zit aan te komen. Hij baseert zich daarvoor op studies die momenteel lopende zijn. Deze studies zitten nog in een beginfase dus het is nog even afwachten op de eerste resultaten.


 

David Crosiers is een senior neuroloog gespecialiseerd in bewegingsstoornissen aan het Departement Neurologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en assistent-professor aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen (UAntwerp). Zijn klinisch werk is gewijd aan de zorg en behandeling van patiënten die leven met de ziekte van Parkinson en aanverwante bewegingsstoornissen.


Commentaires


bottom of page