top of page

Psychologie

Ziekte van Parkinson en

Een chronische ziekte is niet altijd even makkelijk om dragen. Uiteraard niet voor de patiënt maar ook voor zijn of haar omgeving kan het een zware last betekenen. Een psycholoog of psychotherapeut kan je helpen de ziekte te accepteren, spanningen met je omgeving te vermijden en depressieve gevoelens zoveel mogelijk te beperken

Niet bij de pakken blijven zitten
01:42
Impulscontrole stoornissen en slaapproblemen
01:55
Hallucinaties als neveneffect van medicatie
01:53
Depressie, een veel voorkomend symptoom
02:38
De rol van de partner
02:31
Cognitieve problemen zoals dementie
02:50
bottom of page