top of page

Mathieu Vandenbulcke

prof. dr.

De ziekte van Parkinson wordt vooral geassocieerd met motorische symptomen zoals beven, traagheid, freezing, … Minder bekend maar even belangrijk zijn de niet-motorische symptomen: angst, depressie, slaapstoornissen, …  Prof. Dr. Mathieu Vandenbulcke (UZ Leuven) geeft meer uitleg over deze symptomen en over behandelingen die er bestaan.
 

Niet bij de pakken blijven zitten
01:42
Impulscontrole stoornissen en slaapproblemen
01:55
Hallucinaties als neveneffect van medicatie
01:53
Depressie, een veel voorkomend symptoom
02:38
De rol van de partner
02:31
Cognitieve problemen zoals dementie
02:50
Parkinson is niet enkel kommer en kwel
01:51
bottom of page