top of page

Mathieu Vandenbulcke

prof. dr.

De ziekte van Parkinson wordt vooral geassocieerd met motorische symptomen zoals beven, traagheid, freezing, … Minder bekend maar even belangrijk zijn de niet-motorische symptomen: angst, depressie, slaapstoornissen, …  Prof. Dr. Mathieu Vandenbulcke (UZ Leuven) geeft meer uitleg over deze symptomen en over behandelingen die er bestaan.
 

bottom of page