top of page

Neurologie

Ziekte van Parkinson en

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening die gekenmerkt wordt door motorische en niet-motorische symptomen. Genezing is momenteel niet mogelijk maar er bestaan heel wat medicamenteuze behandelingen en enkele chirurgische ingrepen om de symptomen te verminderen.

In deze reeks laten we een aantal neurologen aan het woord over de oorzaak, het verloop en de behandeling.

bottom of page