top of page

Jen Maes

neuroloog

Dr. Jen Maes is neuroloog aan het AZ Delta in Torhout. Samen met verpleegkundigen, paramedici en Parkinson patiënten beklom hij in 2017 de Kilimanjaro in Tanzania.

bottom of page